Εκτύπωση

Pilates

Πρόκειται για μια μορφή προπόνησης που βαπτίστηκε με το όνομα αυτού που την καθιέρωσε. του JOSEPH HUBERTUS ΡΙLATES. Eivαι ένα σύστημα, ένα σύνολο pilates1ασκήσεων σε ειδικά μrιχανήματα με ελατήρια σαν αντίσταση αλλά και στο έδαφος σε στρώμα, χωρίς ή με τη χρήση εξοπλισμού όπως μικρή μπάλα, μεγάλη μπάλα, magic circle, foamroller, bands και βαράκια.


Που ωφελεί η μέθοδος Pilates

• Δουλεύει τον πυρήνα από μέσα τιρος τα έξω.
• Αποσυμπιέζει τη σπονδυλική στήλη. 
• Μακραίνει τους μύες του σώματος. 
• Βελτιώνει την αναπνοή. 
• Ενδυναμώνει τους μύες της κοιλιακής χώρας και του πάνω μέρους της πλάτης. 
• Βελτιώνει τrι σωματική στάση. 
• Μαθαίνει το σώμα να σκέφτεται για τον εαυτό του. 
• Αυξάνει τη κινητικότητα όλου του σώματος. 
• Βελτιώνει τον έλεγχο αλλά και την πνευματική εστίαση. 
• Βελτιώνει το συντονισμό, το συγχρονισμό των κινήσεων αλλά και την ισορροπία. 
• Βοηθά κάθε αθλητική δραστηριότητα. 
• Βελτιώνει την καθημερινή ζωή. 
• Βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Οι Οχτώ Αρχές του Pilates

  1. Συγκέντρωση: Μια κίνηση ξεκινάει από τους εγκεφαλικούς φλοιούς του μυαλού και όχι από το μυώνα(σύνδεσμος μυών του σώματος)
  2. Αναπνοή: Η μέθοδος Pilates δίνει έμφαση στη πλήρη αναπνοή για να διατηρεί τη καλή κυκλοφορία του αίματος. Η οξυγόνωση του αίματος κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι πολύ ζωτική για ενέργεια. Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.pilates2
  3. Κέντρο: Το ανθρώπινο σώμα έχει ένα φυσικό κέντρο από το οποίο ξεκινούν όλες οι κινήσεις. Στο Pilates το σημείο αυτό λέγεται κέντρο δύναμης / POWERHOUSE που απαρτίζεται από τους έσω και έξω λοξούς κοιλιακούς, τον εγκάρσιο κοιλιακό. το τετράγωνο οσφυϊκό, το διάφραγμα. το λαγονοψόιτη, τους εκτείνοντες της ΣΣ και τους μύες του πυελικού εδάφους. Οι μύες αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη στήριξη της ΣΣ, τα εσωτερικά όργανα και τη στάση.
  4. Έλεγχος: 'Ολες οι φυσικές κινήσεις ελέγχονται από το μυαλό. Κίνηση χωρίς έλεγχο μπορεί να οδηγήσει σε πρoβλήματα ή τραυματισμό.
  5. Ακρίβεια: Απαιτεί σκέψη και πνευματικό FΕΕDΒΑCΚ (κατανόηση της σωστής κίνησης). Απαιτεί σωστή τοποθέτηση του σώματος πριν τη προσπάθεια της άσκησης αλλά και ρύθμιση της ταχύτητας με την οποία θα εκτελεστεί σε σχέση με άλλα μέρη του σώματος και αναπνοή.
  6. Απαλές κινήσεις: Το Pilates προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων μ' ένα ελεγχόμενο, συνεχή και απαλό τρόπο.
  7. Απομόνωση:Ελέγχουμε τη κάθε μύική ομάδα δίνοντας έμφαση στην απομόνωσή της ώστε να αναπτυχθεί καλύτερα. Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη σκρίβεια κατά την εκτέλεση μιας κίνησης.
  8. Ρουτίνα: Βελτιώνει τη πνευματική, φυσική / σωματική κατάσταση κάθε ανθρώπου. Όσο πιο πολύ κάνεις, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχεις! Ο Pίlates έλεγε ότι σε 10 μαθήματα θα αισθανθείτε τις αλλαγές. σε 20 θα δείτε τις αλλαγές στο σώμα σας και σε 40 θα έχετε πετύχει ένα καινούργιο σώμα!!